พิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services Program to Chiang Mai University”