พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2018ภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2018