ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jeon G. Han ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก Center for Advanced Plasma Surface Technology, Sungkyunkwan University, Republic of Koreaภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jeon G. Han ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก Center for Advanced Plasma Surface Technology, Sungkyunkwan University, Republic of Korea