พิธีทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562