เฟรชชี่ เชียร์โชว์ไนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม เฟรชชี่ เชียร์โชว์ไนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗