"สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 4/2562ภาพกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 4/2562