ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62ภาพกิจกรรม ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62