ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562