พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562ภาพกิจกรรม พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562