ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 CMU Charity Bike Ride 2019ภาพกิจกรรม ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 CMU Charity Bike Ride 2019