กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดอกอ้อ หารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการฯภาพกิจกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดอกอ้อ หารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ