ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technolog, Chinese Academy of Sciences, P.R. Chinaภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technolog, Chinese Academy of Sciences, P.R. China