คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัยสำหรับใช้ภายในกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัยสำหรับใช้ภายในกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่