“แคปซูลน้ำมันกัญชงสกัดเย็น” ผลิตภัณฑ์มากคุณประโยชน์จากผลงานวิจัยของอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม “แคปซูลน้ำมันกัญชงสกัดเย็น” ผลิตภัณฑ์มากคุณประโยชน์จากผลงานวิจัยของอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่