ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ "การสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ"ภาพกิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ "การสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ"