ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะ Prof. Dr. Naota Ohsaki จาก Yamagata University, Japanภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะ Prof. Dr. Naota Ohsaki จาก Yamagata University, Japan