รับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49ภาพกิจกรรม รับขวัญบัณฑิต และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49