พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Retort Super visor รุ่นที่ 7ภาพกิจกรรม พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Retort Super visor รุ่นที่ 7