บทสัมภาษณ์ความประทับใจ ประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน" จากงาน Thailand Research Expo 2020ภาพกิจกรรม บทสัมภาษณ์ความประทับใจ ประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน" จากงาน Thailand Research Expo 2020