งานคืนสู่เหย้าชาว อก./วทอ. มช.: 5 ทศวรรษ มช.ภาพกิจกรรม งานคืนสู่เหย้าชาว อก./วทอ. มช.: 5 ทศวรรษ มช.