คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมถวายเทียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โบราณสถานหนองงูภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมถวายเทียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โบราณสถานหนองงู