กิจกรรม Pre-college ปีการศึกษา 2558ภาพกิจกรรม กิจกรรม Pre-college ปีการศึกษา 2558