โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเมืองเหนือ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับหลายๆ ส่วนงานภาพกิจกรรม โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเมืองเหนือ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับหลายๆ ส่วนงาน