โครงการอบรม “อัพเดทกฎหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑ์ กับ อย.”ภาพกิจกรรม โครงการอบรม “อัพเดทกฎหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑ์ กับ อย.”