นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2ภาพกิจกรรม นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2