มอบกระเช้าของขวัญให้กรรมการอำนวยการประจำคณะ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559ภาพกิจกรรม มอบกระเช้าของขวัญให้กรรมการอำนวยการประจำคณะ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559