ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Nong Lam University, Vietnamภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Nong Lam University, Vietnam