ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะ ภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศสภาพกิจกรรม ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะ ภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส