ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่