พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559