พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2016ภาพกิจกรรม พิธีปิดโครงการ Student Mobility: Work-Learn Internship at the Faculty of Agro-Industry, CMU 2016