ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-07 16:04:15
 
ไฟล์แนบ :
3392_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf