คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-15 15:06:41
 
ไฟล์แนบ :
3468_TOR.pdf