คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-15 16:05:30
 
ไฟล์แนบ :
3472_TOR.pdf