คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-20 10:24:52
 
ไฟล์แนบ :
3497_TOR.pdf