คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-20 11:30:45
 
ไฟล์แนบ :
3498_TOR.pdf