คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-10-22 10:55:28
 
ไฟล์แนบ :
3508_TOR.pdf