คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-16 10:38:54
 
ไฟล์แนบ :
3565_TOR (1).pdf
3565_Price.pdf
3565_1.pdf
3565_2.pdf