คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-25 10:08:29
 
ไฟล์แนบ :
3590_TOR1.pdf
3590_Price.pdf
3590_1.pdf
3590_2.pdf