คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-25 10:21:38
 
ไฟล์แนบ :
3591_1.pdf
3591_2.pdf
3591_TOR.pdf
3591_Price.pdf