คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-30 11:06:59
 
ไฟล์แนบ :
3601_1.pdf
3601_2.pdf
3601_Price.pdf
3601_TOR1.pdf