คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2020-12-28 10:48:39
 
ไฟล์แนบ :
3631_0069.pdf