คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2021-02-04 13:34:55
 
ไฟล์แนบ :
3686_ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
3686_ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3686_TOR (2).pdf
3686_Price.pdf