คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020