คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่ ...
 
 
ประชุม update ความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS+ SECRA  ...
 
 
การประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร CMU-FoSTAT F ...
 
 
การประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั ...
 
 
มอบอาหารชุดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ ...
 
 
งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิท ...