คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Find Our Location

155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : +66 5394 8206
แฟกซ์ : +66 5394 8206