สัญลักษณ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร

*** ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตราสัญลักษณ์รอง (SUB-LOGO SIGNATURE)

*** คลิ๊กเพื่อดู PDF file