โลโก้ 30 ปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (สำหรับใช้งานทั่วไป) เวอร์ชั่น Thai
โลโก้ 30 ปี คณะอุตสาหกรรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (สำหรับใช้งานโปสเตอร์) เวอร์ชั่น Thai