โลโก้ 30 ปี ประจำปี 2565 (สำหรับใช้งานทั่วไป) เวอร์ชั่น Thai
โลโก้ 30 ปี ประจำปี 2565 (สำหรับใช้งานโปสเตอร์) เวอร์ชั่น Thai