คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร


เอกสารเพิ่มเติม/ไฟล์แนบ